ОПП Туризм

Студенти можуть обрати тему з наданого переліку або запропонувати власну.


Тематика курсових робіт з дисципліни «Організація екскурсійних послуг»

1.            Основні етапи підготовки екскурсії, їх послідовність.

2.            Особливості організації екскурсій для осіб з обмеженими руховими можливостями.

3.            Ризики та страхування в екскурсійній діяльності – аспекти страхування туристів.

4.            Особливості проведення екскурсій за різною тематикою.

5.            Стимулювання розвитку в’їзного туризму прикордонних районів.

6.            Музеї, як потенціал залучення іноземних туристів до України.

7.            Організація розробки процесу нової екскурсії.

8.            Ціноутворення на ринку екскурсійних послуг.

9.            Сервіс – як система особистого обслуговування під час екскурсії.

10.   Туристсько-екскурсійні готелі та їх специфіка.

11.   Історичні етапи розвитку та сучасний стан екскурсійної діяльності в Запорізькому регіоні.

12.   Значення екскурсії в житті суспільства.

13.   Туристська статистика екскурсійних послуг в регіоні.

14.   Туристський ринок екскурсійних послуг в регіоні.

15.   Основи екскурсійної діяльності. Поняття екскурсії, її функції та ознаки.

16.   Класифікація екскурсій на сучасному етапі розвитку екскурсійних послуг.

17.   Організація безпеки в сфері екскурсійних послуг.

18.   Основні методичні прийоми ведення екскурсії, їх значення та виправданість на практиці.

19.   Розвиток екскурсії в Україні.

20.   Економічне, соціальне, гуманітарне значення екскурсійних послуг.

21.   Види підприємств у сфері організації екскурсійних послуг у Запорізькому регіоні.

22.   Сучасний стан екскурсійних послуг та особливості їх організації.

23.   Види міжнародних туристичних організацій в сфері екскурсійних послуг, їх характеристика.

24.   Особливості організації екскурсійних послуг для екскурсантів похилого віку.

25.   Аналіз організаційних і економічних проблем розвитку екскурсійного туризму.

26.   Аналіз професійних характеристик екскурсоводів.

27.   Аналіз систем підготовки кадрів у сфері екскурсійних послуг у Запорізькому регіоні.

28.   Особливості складання маршруту багатоденних екскурсій.

29.   Аналіз сфери забезпечення попиту на ринку екскурсійних послуг Запорізького регіону.

30.   Аналіз сфери забезпечення попиту на ринку екскурсійних послуг Прикарпатського регіону.

31.   Особливості проведення різних видів екскурсій та проведення екскурсій в музеях.

32.   Аналіз сфери забезпечення попиту на ринку екскурсійних послуг України.

33.   Використання спеціальних методичних прийомів показу, їх характеристика.

34.   Аналіз етапів підготовки оглядової екскурсії.

35.   Аналіз видів туристсько-екскурсійних організацій Запорізького регіону.

36.   Аналіз організації надання екскурсійних послуг на туристсько-екскурсійних підприємствах.

37.   Аналіз складових елементів техніки ведення екскурсій.

38.   Аналіз шляхів підвищення професійної майстерності екскурсовода.

39.   Аналіз нормативно-правової бази екскурсійної діяльності України.

40.   Використання реклами в екскурсійній діяльності як засобу залучення туристів.

41.   Принципи проектування послуги «екскурсія», їх аналіз.

42.   Аналіз методичного забезпечення надання екскурсійних послуг.

43.   Ретроспективний аналіз нормативно-правового регулювання екскурсійної діяльності.

44.   Морські і океанські круїзи: сучасний стан та перспективи розвитку.

45.   Аналіз сфери забезпечення попиту на ринку екскурсійних послуг Кримського регіону.

46.   Аналіз ролі функцій в розкритті екскурсійної діяльності.

47.   Аналіз етапів характеристики підготовки оглядової екскурсії.

48.   Характеристика екскурсійно-пізнавальних об’єктів України.

49.   Організація екскурсійної роботи в загальноосвітніх школах.

50.   Особливості методики проведення міської екскурсії. Вимоги щодо маршруту.

51.   Проблема підготовки майбутніх спеціалістів туристсько-екскурсійної діяльності.

52.   Характеристика туристсько-екскурсійної діяльності.

53.   Фінансове забезпечення туристської екскурсійної діяльності.

54.   Керуючі документи туристсько-екскурсійної діяльності.

55.   Основні напрями професійної діяльності в сфері туристської екскурсійної діяльності.

 

Тематика курсових робіт з дисципліни «Технологія туристичної діяльності»

1. Міжнародні документи, що регламентують туристську діяльність.

2. Сутність міжнародних туристських заходів.

3. Державні органи регулювання туристської діяльності в Україні.

4.Туристські формальності: паспортно-візові, митні, валютні, санітарні.

5. Права й обов’язки туристів і екскурсантів.

6. Туристське підприємство, як суб’єкт господарювання та його основні цілі.

7. Організаційні засади створення туристського підприємства.

8. Ліцензування – як важіль підвищення якості роботи туристського підприємства.

9. Роль турагента і туроператора в технологічних процесах туристичної діяльності.

10.Діяльність туристських підприємств в умовах конкуренції на ринку туристських послуг у запорізькому регіоні.

11. Технологічний процес виробництва туристичного продукту.

12. Технологічні процеси реалізації та споживання туристичного продукту (на прикладі Запорізького регіону).

13. Страхування в туризмі.

14. Організація транспортного обслуговування в туризмі.

15. Організація надання послуг розміщення в туризмі.

16. Організація надання послуг харчування в туризмі.

17. Організація екскурсійного обслуговування.

18. Документальне забезпечення процесу створення та реалізації туристичного продукту.

19. Безпека організації туристичної діяльності.

20. Застосування інформаційних технологій в туризмі як засіб підвищення ефективності роботи туристських підприємств.

21. Організація партнерських угод в галузі туризму.

22. Реклама та формування попиту на туристичні послуги (на прикладі халяльного туризму).

23. Основи програмного туризму (на прикладі курортно-оздоровчого туризму).

24. Основи програмного туризму (на прикладі пізнавального туризму).

25. Основи програмного туризму (на прикладі ділового туризму).

26. Основи програмного туризму (на прикладі екологічного туризму).

27. Основи програмного туризму (на прикладі сільського туризму).

28. Основи програмного туризму (на прикладі навчальних турів).

29. Основи програмного туризму (на прикладі хоббі-турів).

30. Основи програмного туризму (на прикладі гастрономічного туризму).

31. Основи програмного туризму (на прикладі релігійного туризму).

32. Аналіз туроператорів на вітчизняному ринку туристичних послуг.

33. Основи програмного туризму (на прикладі подієвого туризму).

34. Основи програмного туризму (на прикладі спортивного туризму).

35. Особливості організації екстремальних туристичних маршрутів.

36. Технологія розробки фірмового стилю туристичної агенції.

37. Туристичні виставки і ярмарки України.

38. Шляхи підвищення ефективності діяльності туристських фірм у Запорізькому регіоні.

39. Технологія ціноутворення і особливості складу витрат туристського продукту.

40. Технологія управління збутом туристичного продукту.