ОПП Туризм

Студенти можуть обрати тему з наданого переліку або запропонувати власну.


1.        Використання туристичних ресурсів Мелітопольського району Запорізької області як шлях покращення регіонального туризму.

2.        Перспективи та проблеми розвитку рекреаційно-оздоровчого туризму на прикладі Бердянського району Запорізької області.

3.        Розвиток туристичної діяльності Запорізького району Запорізької області на основі формування нових туристичних маршрутів.

4.        Підвищення ефективності використання туристичних об’єктів для розвитку туристичної діяльності у Василівському районі Запорізької області.

5.        Пізнавально-культурний туризм як додатковий напрям розвитку Пологівського району Запорізької області.

6.        Промисловий туризм як новий напрям туристичної діяльності в м. Запоріжжі.

7.        Використання та впровадження нових туристичних маршрутів для активізації туризму на прикладі Вознесенівського (або іншого) району м. Запоріжжя.

8.        Розвиток лікувально-оздоровчого туризму (на прикладі певного курорту).

9.        Формування культурно-пізнавального туризму за рахунок формування та використання нових туристичних ресурсів Дніпропетровської області.

10.   Розвиток культурно-історичного туризму на Одещині.

11.   Туристичні ресурси центру Запорізької області як основа для формування сільського та зеленого туризму на регіональному рівні.

12.   Природна спадщина малих річок та лиманів Північного Приазов'я як форма залучання рекреантів до нових туристичних ресурсів.

13.   Історія розвитку та формування культурно-історичного туризму на теренах України.

14.   Туристична анімація як основа для формування туристичної привабливості Запорізького регіону.

15.   Туристичні ресурси музеїв, їх роль у розвитку туристичної діяльності м. Запоріжжя.

16.   Історико-культурна спадщина м. Одеси: аналіз, проблеми та перспективи використання.

17.   Перспективи та проблеми розвитку молодіжного туризму у м. Запоріжжі: стратегічний напрям розвитку регіонального туризму.

18.   Проблеми використання р. Дніпро та її вплив на розвиток туристичної діяльності в Україні.

19.   Спортивний пішохідний туризм як основа розвитку Запорізького регіону.

20.   Водний професійний туризм в Дніпропетровській області як основа підготовки фахівців сфери туризму.

21.   Використання історико-культурного туристичного потенціалу Слобожанщини для активізації туристичної діяльності.

22.   Історія формування та основні напрями подальшого розвитку спелеотуризму в Україні.

23.   Використання анімаційної діяльності в молодіжному туризмі: проблеми, шляхи та перспективи розвитку в Україні.

24.   Соціальні мережі як інноваційний напрям розвитку туристичного продукту.

25.   Тревел-блогінг як інноваційний інформаційний продукт в туризмі.

26.   Internet як засіб конкурентоспроможного розвитку туризму.

27.   Масові свята, культурно-мистецькі заходи та фестивалі як елемент туристичної привабливості регіону.

28.   Національні природні парки України  та їх використання в туризмі.

29.   Внутрішній туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку.

30.   Туроператор як первинна туристична фірма при формуванні туристичного продукту.