Стандарти вищої освіти

Стандарт242-turizm-bakalavr.pdf

Стандарт вищої освіти України для першого(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм»


Стандарт ГРС.doc

Стандарт вищої освіти України для першого(бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 241 «Готельно- ресторанна справа»
242-Turyzm-mahistr-21.02.22.pdf

Стандарт вищої освіти України для другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм»