Методичні рекомендації

Нормоконтроль ГРС: https://drive.google.com/file/d/1VMjBah47HI6HeQZisBMqZEJfhmQt9kHv/view?usp=sharing

Основи маркетингу: https://drive.google.com/file/d/1sknCLyfNn3v7msevf347_8v9MyBuD4dl/view?usp=sharing.

Туристичні ресурси України та інформаційна культура студентів: https://drive.google.com/file/d/1Xh6qq7f3o-YCy4UB5Q_BxGLrDa8l9bgz/view?usp=sharing

Рекреологія: https://drive.google.com/file/d/1b4RMEkI5jR_eNShs_eu5CWcgoeVAoNHQ/view?usp=sharing

Туризмологія: https://drive.google.com/file/d/1rAGHL8xUZc6kgwpQ4VUVExFUhALhXtwB/view?usp=sharing

Ігрові технології в анімаційній сфері: https://drive.google.com/file/d/1eH-H1yBb5a3Dn3ojvkztpy_IHpIEVFab/view?usp=sharing

Основи інформатизації в туристичній галузі та сфері обслуговування: https://drive.google.com/file/d/14bEsc7EJURNk4_vJ7HEoykg19J_7-3By/view?usp=sharing

 Організація барної справи : робочий зошит для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа»: https://docs.google.com/document/u/1/d/1mqtor_IpNaDEimgfX1PfRXYgraYLfDEd/edit?usp=drive_web&ouid=115796132466139184741&rtpof=true

Соціальний туризм : практикум для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм»: https://docs.google.com/document/d/1Ee7PRIvqQmjTbrzsAZccSKKFbXCqLjT4z_14JViur9U/edit#

Організація туристично-рекреаційної діяльності в умовах динаміки соціокультурного простору : методичні вказівки до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа»: https://docs.google.com/document/d/1bYVvGht5essyjExob78uSxxlXKELu2moZIfd8BGxrQU/edit

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризмознавство і гостинність»: https://docs.google.com/document/d/1NsMazOzD4H3kscymcJHteQbRJSdOr7o06fnDL3m3OJ4/edit?usp=share_link 

Методичні рекомендації до написання курсових робіт для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальностей туризм і готельно-ресторанна справа : https://drive.google.com/file/d/1L1F95LVAkQn9cPTI302CivneAnz5tMDO/view?usp=sharing 

Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальностей туризм і готельно-ресторанна справа : https://drive.google.com/file/d/1_LhNtb9MvWHz-4wM4152Dach0o9Tc4lM/view?usp=sharing