Методичні рекомендації

Нормоконтроль ГРС: https://drive.google.com/file/d/1VMjBah47HI6HeQZisBMqZEJfhmQt9kHv/view?usp=sharing.

Основи маркетингу: https://drive.google.com/file/d/1sknCLyfNn3v7msevf347_8v9MyBuD4dl/view?usp=sharing.

Туристичні ресурси України та інформаційна культура студентів: https://drive.google.com/file/d/1Xh6qq7f3o-YCy4UB5Q_BxGLrDa8l9bgz/view?usp=sharing.

Рекреологія: https://drive.google.com/file/d/1b4RMEkI5jR_eNShs_eu5CWcgoeVAoNHQ/view?usp=sharing.

Туризмологія: https://drive.google.com/file/d/1rAGHL8xUZc6kgwpQ4VUVExFUhALhXtwB/view?usp=sharing.

Ігрові технології в анімаційній сфері: https://drive.google.com/file/d/1eH-H1yBb5a3Dn3ojvkztpy_IHpIEVFab/view?usp=sharing.

Основи інформатизації в туристичній галузі та сфері обслуговування: https://drive.google.com/file/d/14bEsc7EJURNk4_vJ7HEoykg19J_7-3By/view?usp=sharing.

Організація барної справи : робочий зошит для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа»: https://docs.google.com/document/u/1/d/1mqtor_IpNaDEimgfX1PfRXYgraYLfDEd/edit?usp=drive_web&ouid=115796132466139184741&rtpof=true

Соціальний туризм : практикум для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм»: https://docs.google.com/document/d/1Ee7PRIvqQmjTbrzsAZccSKKFbXCqLjT4z_14JViur9U/edit#

Організація туристично-рекреаційної діяльності в умовах динаміки соціокультурного простору : методичні вказівки до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа»: https://docs.google.com/document/d/1bYVvGht5essyjExob78uSxxlXKELu2moZIfd8BGxrQU/edit