Корисні ресурси

Ліцензія, зокрема право ЗВО провадити освітню діяльність за відповідною спеціальністю, при якій функціонує освітня програма, яка акредитується: https://mon.gov.ua/storage/app/media/31.07.2020/5-zaporizk-natsion-universitet.pdf

Нормативні документи Запорізького національного університету, що регламентують освітній процес: http://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/3647.ukr.html

Документ про систему внутрішнього забезпечення якості освіти https://www.znu.edu.ua/2016/polozhennya_pro_svzyavo.pdf

Порядок проведення конкурсного відбору: https://www.znu.edu.ua/ukr/university/pidrozdily/1165/11704/12534

З Положенням про порядок преміювання працівників Запорізького національного університету можна ознайомитися на стор. 55 за покликанням: https://www.znu.edu.ua/docs/kolektivnij_d-r_2017-2022.pdf

Документ, що регламентує процедуру врегулювання конфліктних ситуацій https://www.znu.edu.ua//docs/2020/polozhennya_pro_poryadok___protseduri_vir__shennya_konfl__ktnikh_situats__j_uznu.pdf

Критерії рейтингового оцінювання нпп: https://www.znu.edu.ua/docs/2019/Reityng-ocin-vykl.pdf

Результати рейтингового оцінювання за 2019 рік: https://www.znu.edu.ua/ukr/university/pidrozdily/1165/11704/12534

Порядок присвоєння вчених звань: https://www.znu.edu.ua/docs/_prisvo__nnya_vchenikh_zvan___ostatochne.pdf

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю у ЗНУ https://www.znu.edu.ua/docs/2019/poryadok_suprovodu.pdf

Все про академічну доброчесність: https://www.znu.edu.ua/ukr/university/pidrozdily/1165/11704/12531

Психологічна підтримка в ЗНУ: https://web.znu.edu.ua/psychologicalservice/

Все про корупцію: https://www.znu.edu.ua/3637.ukr.html

Гаряча лінія: Тел. (061) 228-75-03