Професорсько-викладацький склад

Бортников

Євгеній Геннадійович

Кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи факультету фізичного виховання, здоров'я та туризму Запорізького національного університету.

Народився 1 грудня 1961 року. У 1986 році закінчив Мелітопольський державний педагогічний інститут за спеціальністю географія та біологія. Після чого закінчив стаціонарну аспірантуру в Інституті геологічних наук Академії наук УРСР у відділі загальної та регіональної геології. В 1995 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 04.00.01 загальна та регіональна геологія.

В 2005 році закінчив Запорізький інститут державного та муніципального управління та здобув кваліфікацію магістра з адміністративного менеджменту. У 2006 році закінчив Інститут післядипломної освіти та отримав кваліфікацію менеджер-економіст зі спеціальності менеджмент організацій. У 2009 році закінчив Класичний приватний університет та здобув кваліфікацію магістр з гостинності.

Працював на посадах викладач, старший викладач, доцент кафедри фізичної географії, доцент кафедри менеджмент ЗЕД, завідувач кафедри міжнародної економіки, завідувач кафедри туризму та готельного господарства. Є членом ГО "Запорізька Обласна Туристична Асоціація".

Викладає наступні базові дисципліни: «Географія туризму», «Програмний туроперейтинг», «Інноваційні технології в туризмі», «Країнознавство», «Краєзнавство регіону», «Маркетинг готельного і ресторанного господарства», "Реклама в готельно-ресторанному бізнесі".


Email: e.bortnikov@ukr.net

Чуєва

Інна Олександрівна

Кандидат наук фізичного виховання і спорту, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи факультету фізичного виховання, здоров'я та туризму Запорізького національного університету.

Народилася 8 вересня 1983 року. У 2006 році закінчила Запорізький національний університет та здобула кваліфікацію магістра фізичного виховання та спорту, фізичної реабілітації викладача вищих навчальних закладів.

В 2009 році закінчила Інститут післядипломної освіти та отримала кваліфікацію спеціаліст з фінансів. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 24.00.02 фізичне виховання різних груп населення.

Є членом Асоціації індустрії гостинності України та ГО "Запорізька Обласна Туристична Асоціація".

Викладає наступні базові дисципліни: «Просування туристичного продукту», «Геронтологія в туризмі і рекреації», «Методологія і організація наукових досліджень», «Світовий ринок готельно-ресторанних послуг», «Технології туристської діяльності», «Устаткування та обладнанння закладів готельно-ресторанного господарства», "Географія туризму", "СПА та welness-технології", "Організація дозвілля в турисько-оздоровчому комплексі", "Фінанси підприємств туристичної галузі", Ціноутворення в туристичній діяльності".

Email: denizenko@ukr.net


Конох

Олена Євгенівна

Кандидат наук фізичного виховання і спорту, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи факультету фізичного виховання, здоров'я та туризму Запорізького національного університету.

Народилась 6 квітня 1968 року. В 1999 році закінчила Запорізький державний університет та отримала кваліфікацію викладача фізичного виховання. У 2014 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура. В 2017 році закінчила Запорізький національний університет та здобула кваліфікацію фахівець з туризмознавства.

Є членом Української ресторанної асоціації та ГО "Запорізька Обласна Туристична Асоціація".

Викладає наступні базові дисципліни: «Історія туризму», "Історія готельно-ресторанної справи", «Дизайн страв», «Технологія сервісного обслуговування», «Технологія продукції ресторанного господарства», «Культура готельно-ресторанної справи».

Email: konoch105@ukr.net

Безкоровайна

Лариса Вікторівна

Доктор педагогічних наук, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи факультету фізичного виховання, здоров'я та туризму Запорізького національного університету.

Народилася 25 березня 1970 року. У 1994 році закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю російська мова і література. В 1999 році закінчила факультет післядипломної освіти Запорізького державного університету за спеціальністю облік і аудит. В 2008 році закінчила Запорізький національний університет та здобула кваліфікацію викладача вищої школи на базі вищої освіти. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти, в 2018 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти. У 2016 році закінчила Запорізький національний університет та здобула кваліфікацію бакалавр з туризму.

Є членом ГО "Запорізька Обласна Туристична Асоціація".

Викладає наступні базові дисципліни: «Економіка підприємств туристичної галузі», «Маркетинг туризму» т.і.

Email: lvbeskorovaynaya@gmail.com

Сидорук

Анна Вікторівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи факультету фізичного виховання, здоров'я та туризму Запорізького національного університету, заступник декана факультету фізичного виховання, здоров'я та туризму з міжнародної діяльності.

Народилася 10 вересня 1987 року. Кандидат у майстри спорту з кікбоксингу. У 2009 році закінчила з відзнакою Запорізький національний університет та здобула кваліфікацію магістра фізичного виховання та спорту, тренера з кік-боксингу. В 2017 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти та цього ж року закінчила Запорізький національний університет та здобула кваліфікацію фахівця з туризмознавства.

Є членом Асоціації індустрії гостинності України, Української ресторанної асоціації та ГО "Запорізька Обласна Туристична Асоціація".

Викладає наступні базові дисципліни: «Основи інформатизації у сфері обслуговування», «Основи інформатизації в туристичній галузі», «Організація екскурсійних послуг», «Організація готельної анімації», «Організація барної справи», «Туристичні ресурси світу», «Організація анімаційних послуг в туризмі», «Організація ресторанного господарства», «Сервісологія», "Музеєзнавство", "Міфологія в туризмі".

Еmail: anna0956564651@gmail.com


Криволапов

Едуард Анатолійович

Старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи факультету фізичного виховання, здоров'я та туризму Запорізького національного університету, заступник декана факультету фізичного виховання, здоров'я та туризму з виховної роботи.

Народився 9 квітня 1980 року. В 2009 році закінчив Запорізький національний університет та здобув кваліфікацію магістра фізичного виховання та спорту, викладача вищих навчальних закладів, менеджера екологічного та спортивного туризму. В 2017 році закінчив Запорізький національний університет та здобув кваліфікацію фахівець з туризмознавства.

Викладає наступні базові дисципліни: «Безпека туризму», «Товарознавство», «Рекреаційні комплекси», «Туристичні ресурси України», "Організація транспортних послуг".


Email: edward27772@gmail.com

Конох

Андрій Анатолійович

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи факультету фізичного виховання, здоров'я та туризму Запорізького національного університету.

Народився 1 січня 1992 року. В 2014 році закінчив Запорізький національний університет та здобув кваліфікацію магістра фізичного виховання і спорту. В 2017 році закінчив Запорізький національний університет та здобув кваліфікацію фахівця з туризмознавства.

В 2020 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти.

Є членом ГО "Запорізька Обласна Туристична Асоціація".

Викладає наступні базові дисципліни: «Активно-оздоровчий туризм», «Екологічний та спортивний туризм», "Методика організації екологічного та спортивного туризму".

Email: konoch105@ukr.net


Люта

Дарина Анатоліївна

Викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи факультету фізичного виховання, здоров'я та туризму Запорізького національного університету.

Народилась 7 лютого 1990 року. У 2013 році закінчила з відзнакою Запорізький національний університет та отримала кваліфікацію викладача фізичного виховання і спорту. В 2017 році закінчила Запорізький національний університет та отримала кваліфікацію фахівець з туризмознавства. З вересня 2013 року працювала старшим лаборантом. З 2020 року працює викладачем кафедри.

Викладає наступні базові дисципліни: «Туристичне країнознавство», "Курортні ресурси світу", "Реклама в туризмі".


Email: lyutadaryna@ukr.net

Волобуєв

Андрій Олександрович

Старший лаборант кафедри туризму та готельно-ресторанної справи факультету фізичного виховання, здоров'я та туризму Запорізького національного університету.

Народився 5 березня 1999 року.

Тувайкін Володимир Опанасович

Викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи факультету фізичного виховання, здоров'я та туризму Запорізького національного університету.

Народився 8 травня 1943 року. У 2018 р. закінчив Класичний приватний університет та отримав кваліфікацію магістра готельно-ресторанної справи, професіонал із готельної та ресторанної справи.

Є членом Запорізької обласної асоціаціїї робітників підприємств харчування. Має досвід роботи у таких ресторанних закладах, як ресторани "Лахті", "Театральний", "Інтурист".

Викладає наступні базові дисципліни: "Організація ресторанного господарства", Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві".