Молода наука

Результати ХІІІ університетської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2020»

ЗБІРНИК наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «МОЛОДА НАУКА-2020» Том ІV «Фізичне виховання, спорт, здоров’я людини та туризм»

http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2019/tom_4.pdf