Молода наука

Результати ХV університетської науковопрактичної конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2022» 

ЗБІРНИК наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «МОЛОДА НАУКА-2022» Том І «Фізичне виховання, спорт, здоров’я людини та туризм»

https://web.znu.edu.ua/NIS//2022/tom_1.pdf