Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи ЗНУ

У ЗНУ відбулася Перша Міжнародна конференція «Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку»

Дев’ятого-десятого грудня представники кафедри туризму та готельно-ресторанної справи факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) провели Першу Міжнародну науково-практичну конференцію «Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку» в рамках програми ЄС Еразмус+, напрям імені Жана Моне проєкту 620720-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні»/«Diversification of rural tourism through sustainability and creativity: disseminating European experience in Ukraine». До конференції долучились студенти, науковці провідних українських і закордонних вишів, представники бізнесу й готельно-ресторанної справи.

З привітальними словами до учасників конференції звернулись доктор юридичних наук, професор, перший проректор ЗНУ Бондар Олександр Григорович та докторка економічних наук, професорка, декан економічного факультету Череп Алла Василівна. Вони зауважили, що представлена тематика доповідей підтверджує їхню актуальність і міждисциплінарність і потребує наукових методів і підходів, які будуть сприяти розвитку економічної і туристичної галузі України на мікро- та макрорівнях. Також відзначили за час заходу, що ця міжнародна наукова конференція є важливою на сьогодні, адже впровадження європейського досвіду розвитку туризму і готельно-ресторанного бізнесу в Україні – це той напрям, який забезпечить конкурентоспроможність економіки, добробут населення. «Україна має значний туристичний потенціал, який використовується не в повній мірі (наприклад, Чорне та Азовське море, о. Хортиця). Тому завдання науковців – спільно із практиками виробити концепції і стратегії розвитку туризму з урахуванням передового європейського досвіду, розробити туристичні маршрути, показати необхідні механізми й інструменти такої діяльності, а також шляхи вирішення проблем туристичної галузі», – зазначили пані декан економічного факультету Алла Череп.

На думку модераторів конференції – докторки педагогічних наук, професорки, завідувачки кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Маковецької Наталії Валеріївни та професорки кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету, докторки педагогічних наук, виконавиці проєкту JMM DIRUT Безкоровайної Лариси Вікторівни, ця конференція – це можливість обмінятись і поділитись досвідом, напрацюваннями, практиками, збагатитись новими знаннями в галузі туризму і готельно-ресторанної справи.

У рамках конференції про стратегію розвитку туризму в Запорізькій області розповів Мороко Владислав Валерійович – директор департаменту культури та інформаційної політики Запорізької обласної державної адміністрації. Зокрема, він відзначив, що напрацювання науковців, зокрема ЗНУ, врахували під час розробки програми розвитку туризму в Запорізькій області на 2022- 2028 роки. Визначені й основні види туризму в Запорізькій області, туристичний потенціал, очікувані результати, стратегії і цілі, серед яких: вдосконалення рекреаційних ресурсів, розбудова Національного заповідника «Хортиця» тощо. Крім того, на важливості розвитку готельно-ресторанного бізнесу, туристичної привабливості міста Запоріжжя, Приазовського району, м. Приморськ наголосив керівник ресторану «Аристократ» Ігор Середа.

Своє дослідження «Концепція рекреаційно-туристичних дестинацій як сучасна форма організації територій в умовах сталого розвитку» представила завідувачка кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, докторка географічних наук, професорка Божук Тетяна Іванівна. Вона звернула увагу на засади формування і функціонування рекреаційно-туристичних дестинацій, різні моделі, наукові методи й підходи дослідження, еволюцію концепцій про просторові форми організації рекреаційно-туристичної діяльності. Також під час заходу наголосили на важливості розвитку сільського, гастрономічного і зеленого туризму, розвитку крафтового виробництва, розробки програм розвитку ОТГ у різних куточках України.

Під час пленарного засідання перед присутніми виступила з доповіддю Венгерська Наталя Сергіївна – доцентка кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму Запорізького національного університету, кандидатка економічних наук, академічна координаторка проєкту JMM DIRUT. Вона презентувала проєкт «Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні» і проаналізувала завдання проєкту, конкурентні переваги, актуальність впровадження курсів DIRUT в рамках проєкту та інші показники.

Змістовну доповідь «Розвиток дитячо-юнацького туризму на засадах НУШ (Нової української школи)» представив Наумчук Володимир Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Зокрема, він розповів про провідні компетентності НУШ, наскрізні вміння, основні компоненти реалізації засад НУШ, мету і завдання освітньої галузі «Фізична культура», цифровий освітній паспорт школяра, про реалізацію туристичного складника в підготовці учнів і практичну реалізацію підготовки фахівців за фахом «Туризмознавство».

Крім того, з доповіддю «Оцінка етичного клімату: діяльність підприємства» під час конференції виступила Андрюкайтене Регина Михайлівна – докторка PhD соціальних наук (менеджмент), доцентка, завідувачка кафедри бізнесу та економіки Маріямпольської колегії.

До обговорення важливих питань приєдналися Світлана Масліч, кандидатка педагогічних наук, методистка ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище галузі послуг»; Людмила Транченко, докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Уманського національного університету садівництва. Андрій Магалецький, президент Асоціації Кулінарів України, кандидат економічних наук, повідомив про особливості проєктування ресторанів. Наталія Маковецька, завідувачка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету, докторка педагогічних наук, професорка, розкрила питання формування культури спілкування майбутніх фахівців туристичної галузі. Євгеній Бортников, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, висвітлив питання колізії утвердження вітчизняного етичного маркетингу гостинності на тлі загальносвітової тенденції до етизації бізнес-дискурсу. Лариса Безкоровайна, професорка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Запорізького національного університету, докторка педагогічних наук, доцентка, виконавиця проєкту JMM DIRUT розповіла про концепцію туристичного кластеру. Разом із викладачами кафедри в обговоренні взяли участь здобувачі вищої освіти спеціальності «Туризм».

Треба відзначити, що в доповідях учасників конференції загалом йшлося про: формування культури спілкування майбутніх фахівців туристичної галузі; концепцію туристичного кластеру; прогнозування та планування діяльності підприємств туризму та готельно-ресторанного бізнесу в умовах стратегії сталого розвитку; соціокультурні, історичні, філософські, екологічні, правові засади генезису й розвитку туризму та готельно-ресторанної справи (регіональний, всеукраїнський, світовий аспекти); менеджмент, маркетинг, логістику й ціноутворення в туризмі та готельно-ресторанній справі в умовах цифровізації; економіку, фінанси, статистику в туризмі й готельно-ресторанній індустрії; інформаційні технології, креативність, інноваційну та інвестиційну діяльність, кластеризацію в туризмі й готельно-ресторанній справі; проєктну діяльність в туризмі та готельно-ресторанній справі (управління, диверсифікація, стандартизація, сертифікація та якість продукту); основи безпеки в туризмі та готельно-ресторанній справі; туризм в умовах пандемії Covid-19; іміджеву політику, бізнес-етику й міжкультурну комунікацію в туризмі та готельно-ресторанній індустрії; проблеми та перспективи розвитку сільських територій в Україні на засадах європейської практики диверсифікації, креативності й кластеризації туризму; роль туризму в поліпшенні стану здоров’я населення, впровадженні здорового способу життя, збереженні й розвитку туристично-рекреаційних ресурсів, культурних цінностей і традицій, екологічно безпечного навколишнього середовища та застосуванні моделей «зеленої економіки»; забезпечення партнерської взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування, бізнесу, науки, освіти та громад щодо розвитку туризму та готельно-ресторанної справи; кадрове забезпечення індустрії туризму та готельно-ресторанної справи (професійна підготовка та підвищення кваліфікації фахівців). Також учасники конференції обговорили важливі питання розвитку туристичної галузі в рамках секційних засідань.

Варто відзначити, що організаторами конференції виступили представники кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, економічного факультету ЗНУ, а співорганізаторами: Національний Еразмус+ Офіс в Україні (м. Київ), Департамент культури та інформаційної політики (м. Запоріжжя), Запорізька обласна туристична асоціація (м. Запоріжжя), ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав), ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (ПДТУ) (м. Маріуполь), Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль), Інженерний навчально-науковий інститут Запорізького національного університету (м. Запоріжжя), Університет імені Яна Длугоша (Польща), Маріяпольська колегія (Литва), Поморська академія в Слупську (Польща), Університет економіки в Бидгоші (Польща), Університет «Алмати» (Казахстан), Університет Туран (Казахстан), Академія туризму в Анталії (Туреччина), Вища школа агробізнесу в Ломжі (Польща), ТОВ «Таврійська інвестиційна група» Готель «Театральний», Готель «Khortitsa Palace» (м. Запоріжжя), Ресторан «Аристократ» (м. Запоріжжя).

Представники кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу подякували всім учасникам конференції за цікаві доповіді, обмін цінною інформацією й думками щодо розвитку туристичної галузі. Вони побажали всім успіхів і висловили сподівання на подальшу плідну співпрацю.

https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=55869&lang=ukr&news_code=u-znu-vidbulasya-persha-mizhnarodna-konferentsiya---formuvannya-suchasnikh-kontseptsij-upravlinnya-turizmom-ta-gotelno-restorannim-biznesom-v-umovakh-paradigmi-stalogo-rozvitku--


Зі студентами ЗНУ зустрілися представники роботодавця – німецької компанії Karls Erdbeer-Hof

ершого грудня в ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) відбулася чергова зустріч студентів із роботодавцями та гостьова лекція від представників компанії «Karls Erdbeer-Hof» Діани Машевської та Андрія Кленка на тему «Особливості сільськогосподарського бізнесу в Німеччині. Компанія Karls Erdbeer-Hof. Сезонна робота в компанії Karls – сезон-2022». Модерувала захід начальниця відділу міжнародних зв'язків Аліна Осаул.

Зустріч проходила в онлайн-форматі. Її учасниками стали студенти економічного факультету та факультету фізичного виховання, здоров’я та туризму, спеціальності яких так чи так пов’язані з організацією та розвитком бізнесу, зокрема туристичного, серед інших, це – майбутні фахівці з міжнародної економіки (ОП Міжнародна економіка»), управління персоналом (ОП «Управління персоналом»), готельно-ресторанної справи (ОП «Готельно-ресторанна справа») та туризму (ОП «Туризм» й ОП "Туризмознавство і гостинність"). Аліна Осаул представила гостей, а ще – окреслила основні завдання зустрічі: ознайомити майбутніх фахівців з основами організації та ведення сільськогосподарського бізнесу, надати можливість студентам взяти участь у діяльності німецького бізнесу. Окрім іншого, ця зустріч надала можливість заробити вже у студентські роки на відкриття в майбутньому власного бізнесу.

Лектори – Діана Машевська, яка сьогодні займається рекрутацією студентів з України і кар’єра якої розпочиналася саме на фермі, та Андрій Кленк, керівник відділу логістики, – розповіли студентам про історію виникнення доволі відомої в Німеччині й конкурентоздатної агропромислової компанії «Karls Erdbeer-Hof». Окрім цього, учасників зустрічі запросили приєднатися до колективу фірми і попрацювати там впродовж трьох місяців улітку за контрактом: на збиранні врожаю або водієм вантажівки (за наявності прав водія категорій С, С1).

За час заходу зауважили, що підприємство «Karls Erdbeer-Hof» засноване у 1921 році як ферма власником-фермером Робертом Далем. Цей сімейний бізнес успадкований уже третім поколінням власників, яке ним успішно керує та постійно розширює напрямки діяльності бренду «Karls Erdbeer-Hof». Також ферма відкрита й для туристів. А нещодавно засновники продали першу свою франшизу в Китай, що свідчить про успішне керування бізнесом, який отримав міжнародний вектор розвитку. Лектори також розповіли, як в умовах карантину продовжує розвиватися компанія, зокрема маркетингова чистина максимально перейшла в режим онлайн. Відзначили також, що бізнес у Німеччині підтримується державою. А ще, кожен співробітник компанії має можливість навчатися, брати участь у різноманітних тренінгах, для нього можливий кар’єрний розвиток тощо.

Обговорили й умови рекрутингу студентів з України, пакет необхідних документів для поїздки на роботу, проходження співбесід, організацію робочого дня для найманих працівників, забезпечення умов контракту (стандартний: 60 днів), а також щодо функціонування кемпінгу, де проживають саме студенти.

Зареєструватися також можна на сторінці «Karls Jobs»: https://karls.jobs/apply

Інформація про фірму – за лінком:

https://revolution.allbest.ru/marketing/00613021_0.html

Аліна Осаул подякувала від імені керівництва університету та всіх учасників зустрічі за корисну інформацію, що її надали представники компанії «Karls Erdbeer-Hof», із якою в ЗНУ вже кілька років діє договір про співробітництво.